Last version 16/01/2024

 

Artikel 1: Beskrivning av webbplatsen

Denna webbplats finns tillgänglig på följande URL: https://www.pilotpen.eu/ (hereafter the ”Website”).

Utgivare av webbplatsen är PILOT CORPORATION OF EUROPE, SA med ett kapital på 7 216 936 euro, registrerat i företagsregistret 399 424 753 Annecy, med huvudkontor på PAE de La Caille – Saint-Martin Bellevue – 74 350 Allonzier-La-Caille, Frankrike, företrätt av Yoshio Wada, vederbörligen bemyndigad att tillämpa dessa villkor. Ansvarig
för publikationen är Julien Barabant.

Du kan kontakta oss via e-post: contactus@piloteurope.com, eller via telefon: +33 4.50.08.30.00.

webbplatsen hostas av företaget OVH, vars huvudkontor ligger på 2, rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrike.

Artikel 2: Frihet att tillhandahålla tjänster

Användningen av den tjänst som inrättats av PILOT CORPORATION OF EUROPE och som beskrivs i dessa allmänna villkor är helt gratis.

Den utrustning (dator, telefon, programvara, telekommunikation etc.) som ger tillgång till denna tjänst är dock Internetanvändarens eget ansvar, liksom avgifterna för Internetanslutningen.

Artikel 3: Immateriella rättigheter

Webbplatsen och dess innehåll är PILOT CORPORATION OF EUROPE:s exklusiva egendom. Förutom att bara titta på webbplatsen på Internet, är all annan användning av webbplatsen eller dess innehåll föremål för förhandsgodkännande från PILOT CORPORATION OF EUROPE.

Det är strängt förbjudet att använda eller reproducera namnet ”PILOT” och / eller dess logotyp, alla varumärken och design som nämns och / eller presenteras på webbplatsen eller någon annan relaterad webbplats, oavsett anledning, särskilt för reklamändamål, utan föregående skriftligt medgivande från PILOT CORPORATION OF EUROPE.

Bilderna som illustrerar Webbplatsen kommer från PILOT CORPORATION OF EUROPE:s fotobibliotek (källhänvisning måste anges).

Artikel 4: Skydd av personuppgifter

Internetanvändares personuppgifter kommer att hanteras i enlighet med kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) av den 27 april 2016. Här är länken till vår integritetspolicy, som ger information om hur vi samlar in och behandlar personuppgifter.

Om du har några frågor om vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss på: privacy@piloteurope.com.

Artikel 5: Användning av cookies på vår webbplats

En cookie är en textfil som placeras på hårddisken av en webbplatsserver. Cookies kan inte köra program eller föra in virus i datorn. Cookies används endast för specifika ändamål som att underlätta ditt besök tekniskt eller tillhandahålla statistik. Vår cookiepolicy och hur du gör för att inte ta emot cookies beskrivs i vår integritetspolicy.

När du besöker vår webbplats för första gången informerar vi dig om att vi använder cookies, med hjälp av en informationsbanner som visas längst ner på sidan. Genom att fortsätta din surfning på vår webbplats när denna banner visas samtycker du till vår användning av cookies.

Vi kommer sannolikt att inkludera datorprogram från tredje part på vår webbplats, som till exempel Youtube. De använder cookies om du använder dem och vi har ingen kontroll över deras process eftersom de agerar för sig själva. För mer information om cookies och användningen av dina personuppgifter av dessa applikationer rekommenderar vi att du läser deras policyer och allmänna villkor för användning.

Artikel 6: Risker relaterade till internet

Webbplatstjänsterna är tillgängliga 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, utom i fall av force majeure eller en händelse utanför PILOT CORPORATION OF EUROPE:s kontroll och med förbehåll för underhållsperioder och potentiella fel.

Överföringshastigheten och svarstiden för information som cirkulerar mellan Internet och webbplatsens plattform garanteras inte av PILOT CORPORATION OF EUROPE. Den hastighet med vilken informationen cirkulerar omfattas inte av den åtkomsttjänst som erbjuds av PILOT CORPORATION OF EUROPE, utan av onlinenätverkets inneboende egenskaper när det gäller de tekniska medlen för att ta emot den genererade trafiken.

PILOT CORPORATION OF EUROPE påminner användarna om Internets egenskaper och begränsningar och tar inget ansvar för konsekvenserna av användarnas anslutning till detta nätverk via webbplatsen.

I synnerhet kan PILOT CORPORATION OF EUROPE inte hållas ansvarigt för skador, materiella eller immateriella, som orsakas användarna, deras IT-utrustning eller de data som lagras på den, eller eventuella konsekvenser för deras personliga, yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.

PILOT CORPORATION OF EUROPE kan inte hållas ansvarigt för tredje parts användning av element som visas på privata delar av webbplatsen.

PILOT CORPORATION OF EUROPE kan inte hållas ansvarigt om en eller flera användare inte kan ansluta till webbplatsen på grund av ett tekniskt fel eller ett problem som är särskilt relaterat till överbelastning av nätverket.

Artikel 7: Uppskjutande och uppsägning

PILOT CORPORATION OF EUROPE kan ensidigt och när som helst tillfälligt eller definitivt avbryta online-tillgängligheten till sin webbplats utan att dess ansvar prövas och utan att detta ger upphov till ett skadestånd av något slag.

Artikel 8: Tredje parts webbplatser

Webbsidorna kan innehålla hyperlänkar som hänvisar till andra webbplatser som förvaltas av andra företag än PILOT CORPORATION OF EUROPE och över vilka PILOT CORPORATION OF EUROPE inte utövar någon kontroll. PILOT CORPORATION OF EUROPE tar inget ansvar för innehållet på dessa tredje parts webbplatser eller det innehåll som dessa tredje parts webbplatser kan hänvisa till.

Artikel 9: Övrigt

PILOT CORPORATION OF EUROPE har rätt att när som helst ändra dessa allmänna användarvillkor. Den senaste versionen av de allmänna användarvillkoren gäller för användarna.

De allmänna användarvillkoren regleras av fransk lag och alla tvister som rör tillämpningen och/eller tolkningen av dem ska avgöras av fransk domstol.