Skriv för planeten.

Att bevara miljön är en stor utmaning som länge har styrt våra handlingar och vårt tänkande. På Pilot är vi ständigt innovativa samtidigt som vi på ett hållbart sätt engagerar oss för att begränsa vår påverkan på planeten. Att utveckla våra pennor för att göra dem ännu mer miljövänliga är en verklig teknisk och mänsklig bedrift.
Det är därför våra handlingar driver oss att skriva bättre med mindre påverkan.
WRITE BETTER WITH LESS är mer än en filosofi, den representerar vår strategi för att minska den ekologiska påverkan från vår produktion samtidigt som vi behåller våra standarder för kvalitet och innovation.
Denna strategi med ständiga förbättringar har belönats med den mycket selektiva EMAS-certifieringen samt ISO 14001. Vi är stolta över dessa milstolpar och fortsätter våra ansträngningar genom en handlingsplan som bygger på fyra viktiga pelare: våra 4R

Recycle

Ge högsta prioritet åt att använda återvunnen plast.

Refill

Byt refill, inte penna.

Reduce

Mindre plast i våra förpackningar.

Reclaim

Minska föroreningarna genom att samla in plastavfall från haven.

Våra åtgärder i video

4R

4R: våra grundpelare

Återvinna

Begränsa användningen av plast till ett absolut minimum.

Utvinningen av råmaterial som behövs för att tillverka plast står för 77,8 % av en pennas koldioxidavtryck. Därför har vi sedan 2006 föredragit att använda återvunnen plast för att tillverka våra pennor.

Denna optimering av produktionen gör att vi kan minska de berörda skrivinstrumentens CO2-påverkan med mellan 19% och 57%.

Påfyllning

Byt refill, inte penna.

Över 60 % av våra produkter är påfyllningsbara. Detta har också gjort det möjligt för våra slutanvändare att tänka om när det gäller hur de konsumerar. Att använda samma produkt flera gånger i stället för att slänga den är en enkel, ekonomisk och ekologisk gest.

Genom att till exempel fylla på en B2P-penna 3 gånger kan du minska CO2-påverkan med 37 till 71% jämfört med engångsanvändning av 4 pennor.*

Reduce

Mindre plast i våra förpackningar.

Nuvarande marknadsföringsmetoder tvingar oss att sälja våra pennor med förpackning. Sedan 2010 har vi minskat mängden ny plast med över 80% genom att använda återvunnen plast och FSC-certifierad kartong.

Vårt BEGREEN-sortiment finns tillgängligt med 100% återvinningsbara kartongförpackningar. Hela vårt e-handelssortiment erbjuds i 100% återvinningsbara pappersflödesförpackningar. Alla format av våra logistikförpackningar är anpassade för att minska tomutrymmet och är FSC-certifierade.

Återvinning

Mindre plast i våra hav för att minska föroreningarna.

Mellan 8 och 12 miljoner ton plast hamnar i våra hav varje år, och 70% av detta avfall sjunker till havsbotten, där vi troligen inte kommer att kunna städa upp det. Det är viktigt att samla in plast innan det hamnar i haven!

2021 tog Pilot ett ledande steg i kampen mot denna globala förorening genom att lägga till en del återvunnen havsplast vid tillverkningen av den ikoniska B2P-serien (Gel och Ecoball).

Detta material återvinns från hav, stränder, floder, sjöar av vår partner TerraCycle, världsledande inom insamling och återanvändning av icke-återvinningsbart avfall efter konsumtion.

Visste du att?

Att göra saker bättre och mer ansvarsfullt har länge varit kärnan i vår verksamhet och forskning.

Redan 2006 lanserade vi vår BEGREEN-serie, ekodesignade produkter som till 85% är påfyllningsbara och tillverkade av minst 70% återvunnen plast. Detta banbrytande tillvägagångssätt gjorde det möjligt för Pilot att bli den första tillverkaren i världen att erbjuda mer miljövänliga skrivinstrument.

Denna beslutsamhet att vara miljöansvariga ger våra team drivkraft. Från design till försäljning lägger vi vår energi på att minimera vår miljöpåverkan.

I enlighet med vår vilja att vara transparenta kan våra miljömål och resultat fritt läsas här.

* % av återvunnet material, exklusive förbrukningsvaror

Begreen sortiment

Vårt Begreen-sortiment i video

Kontrollera, mäta, involvera.

På PILOT gör vi allt som krävs för att förebygga industriella risker och begränsa alla former av föroreningar som är kopplade till vår verksamhet. Pilot Corporation of Europe, beläget i Frankrike, följer lagstiftningen om begränsning av föroreningar från plastgranulat. Vi genomför ständigt studier för att säkerställa att våra fabriker förbrukar så lite resurser som möjligt: vatten, gas eller elektricitet.

Alla produkter som distribueras i Europa kommer från Pilots egna fabriker. Detta gör att vi kan kontrollera varje steg i tillverkningen av produkter, med hänsyn till deras miljöpåverkan.

Vår miljövision är bara meningsfull om den delas av alla, och vi är mycket stolta över att kunna säga att 100% av våra anställda är engagerade i vår miljöstrategi.

Vi ser också till att våra externa partners delar våra värderingar och övertygelser. Våra distributörer och konsumenter informeras alltid om våra miljömål och resultat via en miljödeklaration.

För att en bra idé kan förända allt.

Våra ingenjörer och FoU-avdelningar arbetar ständigt med innovationer för att minska användningen av råmaterial.

Sedan 2020 har våra 2 bästsäljare, FriXion och G-2, tillverkats med minst 50% återvunnen plast, vilket är ytterligare ett bevis på vår vilja att agera effektivt.

Att återvinna vattenflaskor av plast och förvandla dem till pennor är en annan teknisk bedrift, vilket också är historien bakom vårt B2P-sortiment.

År 2021 gick vi ännu längre i vår utveckling, vi var först i världen med att använda oss av plastavfall som samlats in från stränder i vårt B2P-sortiment (gel och Ecoball).

Det är ett initiativ som ger oss möjlighet att på vår nivå delta i kampen mot havsföroreningar.

Ytterligare ett steg mot miljömässig excellens.

Från och med oktober 2021 är alla pennor som tillverkas i Pilots europeiska fabrik i Frankrike (74) CO2-kompenserade. Det innebär att Pilot kompenserar för sina CO2-utsläpp genom att stödja ett certifierat klimatkompensationsprojekt, vilket gör deras produkter och tjänster klimatneutrala.

Pilot har därför beslutat att stödja och finansiera ”Clean Oceans Plastic Bank Worldwide” genom ett partnerskap med Climate Partner. Mellan 8 och 12 miljoner ton plast hamnar i våra hav varje år och 70 % av detta avfall sjunker till havsbotten där vi sannolikt inte kommer att kunna städa upp det. Nyckeln är att samla in plasten innan den hamnar i haven! Och ”Plastbanksprojektets” uppdrag är just detta: att hindra plastavfall från att hamna i haven.

Som ett ytterligare bevis på vårt ständiga engagemang för att minska den ekologiska påverkan från vår verksamhet har många dotterbolag Pilot Nordic, Pilot Pen Company (UK) Ltd, NYKOR (Pilot Pen Italy), Pilot Pen Deutschland (GmbH) och Pilot Pen France åtagit sig att vara ett klimatneutralt företag. Det innebär att de har beräknat sina utsläpp av växthusgaser och att de kontinuerligt försöker minska dem och kompensera för oundvikliga utsläpp genom koldioxidkompensationsprojekt.

F.A.Q.

  • Vad är EMAS?

    EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS) är ett premiuminstrument som utvecklats av Europeiska kommissionen för att företag och andra organisationer ska kunna utvärdera, rapportera och förbättra sin miljöprestanda.

    EMAS är öppet för alla typer av organisationer som vill förbättra sin miljöpåverkan. Det spänner över alla ekonomiska sektorer och tjänstesektorer och är tillämpligt över hela världen. Mer information på: https://ec.europa.eu/

  • Vad är ISO 14001?

    Standard för miljöledning av företag. Detta innebär att man mäter ett företags miljöpåverkan, fastställer förbättringsmål och mäter deras framgång.

    Denna certifiering, som kan förnyas vartannat år, kräver en kontinuerlig förbättring av företagets miljöpåverkan. Denna standard är inte relaterad till produkterna, utan mer specifikt till produktionsprocessen.