Denna policy gäller från och med 19/11/2023


 • PILOT CORPORATION OF EUROPE tar sitt ansvar att säkerställa skyddet av dina personuppgifter och att följa EU-reglerna mycket seriöst, i synnerhet den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (hädanefter ”GDPR”) och tillämpliga kompletterande nationella bestämmelser.Vi informerar dig därför om de principer som vi tillämpar när det gäller dina personuppgifter.Först och främst behandlar vi inte uppgifter i stor skala. Vår huvudsakliga verksamhet är att tillverka och sälja skrivinstrument, driva och marknadsföra vårt varumärke.Vi överför inte dina personuppgifter till tredje part, förutom till:
  • Pilotdistributörer i Europa av motiverade skäl (t.ex. genomförande av ett säljfrämjande spel som anordnas av PCE i flera europeiska länder),
  • våra underleverantörer på särskilda villkor, där så är nödvändigt,
  • andra tredje parter, om vi är juridiskt skyldiga att göra det.

  Varken vi eller våra underleverantörer samlar in dina personuppgifter i syfte att sälja dem till tredje part eller använda dem i marknadsföringssyfte utan ditt samtycke.

  Vi samlar endast in och behandlar dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy och enligt en av följande rättsliga grunder (artikel 6 i GDPR):

  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås med dig på din begäran;
  • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose våra berättigade intressen (såsom, men inte begränsat till, vårt intresse av att besvara din förfrågan, hantera ett avtalsförhållande med dig eller förbättra våra produkter och våra webbplatser) och sådana intressen åsidosätts inte av dina egna intressen, grundläggande rättigheter eller frihet;
  • behandlingen sker med ditt samtycke, om sådant samtycke krävs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i efterlevnadssyfte.

   

  Vi kommer att informera dig i enlighet med GDPR, när vi samlar in dina uppgifter, om syftet med sådan insamling och behandling, den rättsliga grunden för sådan behandling, mottagarna av dina uppgifter, behandlingens varaktighet och dina rättigheter med avseende på de uppgifter som lämnats till oss.

  När du handlar med eller kommer i kontakt med PILOT CORPORATION OF EUROPE, som är personuppgiftsansvarig för personuppgifter:

  • kunder, oavsett om de är yrkesmässiga eller enskilda, nuvarande eller framtida,
  • leverantörer,
  • arbetssökande,
  • besökare på våra webbplatser

   

  Är PILOT CORPORATION OF EUROPE.

  Vår registrerade adress är PAE de la Caille 74350 Allonzier-la-Caille – Frankrike

  Om du vill kontakta oss med en fråga om dataskydd avseende behandlingen av dina personuppgifter, vänligen använd e-postadressen privacy[at]piloteurope.com.

  Vilka regler gäller för dig?

  Vilka regler gäller för varje situation?

  Vilka regler gäller för dig?

  Om du är en B2B-kund eller leverantör

  Som affärspartner behöver vi samla in personuppgifter om våra leverantörers eller kunders representanter eller korrespondenter.

  Vi samlar in dina uppgifter när du kontaktar oss eller när vi ingår ett avtalsförhållande.

  Insamlingen och behandlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att hålla kontakt med dig (t.ex. för att tillhandahålla en offert) för att genomföra avtalet och för att hålla reda på vårt affärspartnerskap, för att genomföra marknadsföringsaktiviteter, samt för att förebygga bedrägerier och för att uppfylla våra skyldigheter enligt tillämpliga lagar och förordningar, och för att försvara och bedöma en juridisk rättighet.

  Vi kan inneha följande personuppgifter:

  • Namn, yrkestitel och kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer,
  • Viss nödvändig ekonomisk information om din situation (t.ex. betalningsinformation om fakturahistorik) om du är en enskild näringsidkare.

   

  Dessa personuppgifter lämnas ut till PILOT CORPORATION OF EUROPE för att hantera ditt företag (t.ex. försäljning, leveranskedja, redovisning.) De kan lämnas ut till andra ”Pilot Partners” (Pilotenheter eller exklusiva lokala distributörer i Europa) vid behov. Om till exempel ett europeiskt huvudavtal undertecknas mellan våra två företag kan vi behöva skicka användbara personuppgifter till andra Pilot Partners, som implementerar avtalet i länderna. Pilot Partners måste följa tillämpliga lagar och förordningar om skydd av personuppgifter och är bundna av avtalsförpliktelser med PILOT CORPORATION OF EUROPE.

  Vi kommer inte att lämna ut någon information till något företag utanför Pilot Partners nätverk, förutom om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

  Personuppgifter som samlas in under vår affärsrelation kommer att lagras under den tid som krävs för att uppnå de specifika databehandlingssyften som beskrivs häri eller vid den tidpunkt då uppgifterna samlas in, om inte kortare eller längre lagringsperioder gäller enligt tillämpliga lagar. I synnerhet kommer vi att behålla obligatorisk bokföringsdokumentation såsom fakturor i 10 år, efter utgången av det aktuella räkenskapsåret.

  Om du är en potentiell kund eller leverantör och gör en specifik förfrågan till oss via e-post, telefon eller det kontaktformulär som finns på vår webbplats, kan vi använda denna information och kontaktuppgifter för att följa upp din förfrågan eller för att ordna ett besök från en av våra försäljningschefer.

  ⇑ TILLBAKA

  Om du är en konsument…

  …och du kontaktar oss via vår e-postadress eller ett kontaktformulär på vår webbplats.

   

  Om du kontaktar oss kommer vi att hantera följande personuppgifter:

  • Din titel, namn,
  • Din e-postadress,
  • Din postadress,
  • Ditt telefonnummer, om det har angetts.

   

  Dessa personuppgifter lämnas ut till PILOT CORPORATION OF EUROPE:s kundtjänst, endast för att de ska kunna kontakta dig och svara på dina frågor. De kan vid behov lämnas ut till andra Pilotenheter.

  Om du till exempel kontaktar Pilot Corporation of Europe direkt kan vi skicka din förfrågan och dina kontaktuppgifter till relevant lokal Pilotpartner, om det är lämpligt: till exempel det lokala Pilotbolaget eller den exklusiva distributören i det land där du bor.

  Uppgifter om dig sparas endast för att uppfylla din begäran, såvida inte kortare eller längre lagringsperioder gäller enligt lokala eller tillämpliga lagar. De används inte för något annat ändamål.

  …och du deltar i något av våra spel

  Du kanske vill delta i något av våra tävlingsspel.

  När du deltar kan vi be dig att lämna följande personuppgifter:

  • Din titel, namn,
  • Din e-postadress,
  • Din hemadress.

   

  Dessa personuppgifter lämnas ut till de distributörer i pilotländerna i Europa som deltar i spelet och eventuella underleverantörer som ansvarar för att genomföra spelet och kommer endast att användas för att genomföra spelet, hantera priserna och skicka dem, samt för att uppfylla våra skyldigheter enligt tillämpliga lagar och förordningar och för att försvara och bedöma en juridisk rättighet.

  Våra underleverantörer (specialiserade tjänsteföretag) kan till exempel ansvara för att behandla deltagandet, genomföra dragningen, skicka priser till vinnarna, … Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till våra underleverantörer som har avtalsförpliktelser med oss för att kunna genomföra spelet. Vi säljer inte och kräver att våra underleverantörer inte säljer dina personuppgifter eller använder dem för något annat ändamål utan ditt samtycke.

  Vi kan använda din e-postadress för marknadsföringsändamål, men endast med ditt samtycke (se avsnittet ”Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev” för ytterligare förklaringar).

  Dina personuppgifter kommer endast att lagras under den tid som krävs för att uppnå de specifika databehandlingssyften som beskrivs häri, såvida inte kortare eller längre lagringsperioder gäller enligt lokala eller andra tillämpliga lagar.

  ⇑ TILLBAKA

  Om du är en besökare på våra webbplatser och sociala nätverk

  När du besöker vår webbplats samlar vi inte in dina personuppgifter utan ditt samtycke.

  Vi använder cookies

  När du besöker vår webbplats för första gången informerar vi dig om att vi använder cookies, med hjälp av en informationsbanner.

  Du kan acceptera cookies, fortsätta utan att acceptera (i så fall kommer endast tekniskt nödvändiga cookies att vara aktiva) eller ställa in dina preferenser när som helst genom att klicka på cookies inställning längst ner på sidan.

  Cookies är små textfiler som sparas i webbläsaren eller som sparas på ditt datorsystem av webbläsaren. Cookies hjälper oss främst att ge dig en bra service på vår webbplats.

  Om cookies blockeras (särskilt tekniska cookies) kan det hända att det inte går att använda våra webbplatser utan problem, eller att vår webbplats inte fungerar alls.

  De cookies som utfärdas av vår webbplats används för:

  • Möjliggöra webbplatsens kärnfunktionalitet, nämligen att anpassa presentationen av vår webbplats till din enhets visningsinställningar (responsiv design enligt din enhet, språk, skärmupplösning, operativsystem etc.). Dessa cookies används endast för att ge dig en bra visning av webbplatsen och är nödvändiga;
  • Ta fram statistik om användningen av och antalet besök på vår webbplats i syfte att förbättra våra tjänster, förutsatt att du godkänner detta.
   Vi använder Google Analytics eller liknande analysverktyg. Den information som samlas in är aggregerad och tillåter inte individuell identifiering. Mer information om Google Analytics finns på http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
   För att välja bort att spåras av Google Analytics på alla webbplatser, besök http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  • Hjälpa till att memorera den information du har överfört till vår webbplats för att underlätta åtkomst till ditt konto eller till ett spel för att undvika att du behöver identifiera dig flera gånger under en session, med förbehåll för ditt godkännande.
  Hur hanterar du dina inställningar för cookies?

  Du kan välja att spara cookies på din enhet eller tvärtom neka dem genom att konfigurera din webbläsare. Konfigurationen av varje webbläsare är olika, vi ger nedan den information som gör det möjligt för dig att ta reda på hur du ändrar dina önskemål om cookies. Du kan också kontakta webbplatsen http://youronlinechoices.com och följa de instruktioner som föreslås av denna webbplats för att hjälpa dig att kontrollera, godkänna eller blockera de cookies som finns i din terminal.

  Applikationer från tredje part

  Vi kommer sannolikt att inkludera datorprogram från tredje part på vår webbplats, som till exempel Youtube. De använder cookies om du använder dem och vi har ingen kontroll över deras process eftersom de agerar för sig själva.

  Sociala nätverk som Facebook eller Twitter kan normalt identifiera dig tack vare deras knapp, även om du inte klickade på den när du besökte vår webbplats och vi har ingen kontroll över deras process heller. Vi visar dock inte aktiva knappar för sociala nätverk från vår webbplats och dessa tredje parter kan inte identifiera dig när du bara besöker vår webbplats.

  För mer information om cookies och användningen av dina personuppgifter av dessa applikationer eller sociala nätverk, rekommenderar vi att du läser deras policyer och allmänna villkor för användning.

  ⇑ TILLBAKA

  Om du är arbetssökande

  Du kan ansöka om ett jobb hos oss. Det kan du göra via vår e-postadress eller vårt kontaktformulär eller via en av våra tjänsteleverantörer, t.ex. en arbetsförmedling.

  Som arbetssökande kommer vi att lagra de personuppgifter som du lämnar till oss i ditt CV, t.ex.

  • Ditt namn,
  • Foto,
  • kontaktuppgifter,
  • kvalifikationer,
  • arbetslivserfarenhet.

  All information som du lämnar under rekryteringsprocessen kommer endast att användas för legitima intressen, särskilt för att behandla din ansökan eller för att uppfylla rättsliga krav om det är nödvändigt.

  Vi kommer inte att lämna ut någon av de uppgifter du lämnar under rekryteringsprocessen till obehöriga, utan de kommer att förvaras på ett säkert sätt internt.

  Vi kommer att använda de kontaktuppgifter du lämnar till oss för att kontakta dig om hur det går med din ansökan.

  Vi kommer att använda den övriga information du lämnar för att bedöma din lämplighet för den tjänst du har sökt.

  Vi kommer att behålla information om dig:

  • Om du blir antagen kommer den information du lämnar under ansökningsprocessen att sparas av oss som en del av din personalakt under hela din anställningsperiod plus 5 år efter det att din anställning har upphört.
  • Om du inte blir uttagen till intervju eller inte lyckas i intervjuprocessen kommer dina uppgifter inte att sparas av oss. Om du har gett ditt samtycke sparar vi ditt CV i upp till 2 år från det datum då du gav ditt samtycke.

  ⇑ TILLBAKA

  Vilka regler gäller för varje situation?

  Var lagrar vi dina uppgifter?

  PILOT CORPORATION OF EUROPE lagrar inte dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

  Om det händer att en av våra underleverantörer måste lagra vissa av dina personuppgifter utanför EES, ser vi till att vår underleverantör åtar sig att tillhandahålla samma säkerhetsgarantier och samma skyddsnivå som du skulle ha inom EES (se nästa frågor).

  ⇑ TILLBAKA

  Är de säkrade?

  Vi strävar efter att alltid hålla dina uppgifter konfidentiella, trygga och säkra.

  Vi lägger stor vikt vid valet av våra IP-enheter, vår programvara, våra underleverantörer och vid att förbättra våra interna processer. Vi vidtar och kräver att våra underleverantörer vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter, förhindra förlust, förstörelse, obehörig eller olaglig åtkomst och användning av dina uppgifter. Vi ser till att den interna och externa personal som har tillgång till dina uppgifter är bundna av lämpliga säkerhets- och sekretessförpliktelser.

  Trots de åtgärder vi vidtar, observera att ingen elektronisk överföring eller lagring av information är 100 % säker och att vi inte kan garantera att förlust, förstörelse, obehörig eller olaglig åtkomst och användning av dina uppgifter aldrig kommer att inträffa.

  ⇑ TILLBAKA

  Hur arbetar vi med våra underleverantörer?

  Vi kan behöva kommunicera dina personuppgifter till våra underleverantörer.

  Till exempel,

  • Om du deltar i ett spel kan vi samarbeta med en byrå för att organisera spelet;
  • Om du gör en beställning måste vi lämna dina personuppgifter till vår transportör;
  • Om du söker jobb via en arbetsförmedling samlar förmedlingen in dina uppgifter.

   

  En förteckning över dessa underleverantörer, med uppgift om var de är belägna, finns tillgänglig på begäran på privacy[at]piloteurope.com. För att behandla dig rättvist innan vi delar din information formaliserar vi avtalsförhållanden med våra underleverantörer. Vi ber dem att behandla dina uppgifter endast för de ändamål och under den tid som vi bestämmer. Vi ser till att personer som är behöriga att behandla dina personuppgifter har förbundit sig att iaktta sekretess och att de vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera en god säkerhetsnivå.

  Vi ser till att vår underleverantör inte lägger ut sitt arbete på underleverantörer utan vårt samtycke.

  Dina uppgifter kan också delas med myndigheter, institutioner, offentliga organ eller andra legitima mottagare i enlighet med gällande lagar och förordningar, och till exempel för att skydda och försvara våra rättigheter.

  ⇑ TILLBAKA

  Vilka är dina rättigheter?

  I enlighet med GDPR har du under vissa omständigheter som definieras av tillämpliga lagar och förordningar följande rättigheter avseende de personuppgifter som du har lämnat till oss:

  • Rätt att bli informerad om databehandlingen och dess villkor.
  • Rätten till tillgång: du kan få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig eller inte, och om så är fallet kan du begära en kopia av dina personuppgifter och en kopia av de uppgifter du har tillhandahållit i ett maskinläsbart format.
  • Rätt till rättelse: Du kan begära att få ändra, uppdatera eller korrigera dina uppgifter i vissa fall, särskilt om de är felaktiga. Om du har ett konto kan du ändra vissa av dina personuppgifter via ditt konto.
  • Rätten till radering: du kan be oss att radera eller ta bort alla eller delar av dina personuppgifter i enlighet med rättsliga villkor.
  • Rätten att begränsa behandlingen: du kan begränsa behandlingen till exempel för att en uppgift inte är korrekt förrän den har korrigerats.
  • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få de personuppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Rätten att invända: du kan begära att vi stoppar behandlingen av dina uppgifter, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, friheter och rättigheter. Du har alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring.
  • Rätten att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, om detta beslut har rättsliga följder för dig och på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.
  • Rätten att återkalla ditt samtycke om behandlingen gjordes på denna grund.
  • Rätt att ge instruktioner till en tredje part med avseende på behandlingen av dina uppgifter efter din död.

  Observera att utövandet av sådana rättigheter kan vara föremål för krav och villkor som anges i tillämpliga lagar och förordningar.

  ⇑ TILLBAKA

  Vägledning om dessa rättigheter finns på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens

  Om du när som helst vill använda dina rättigheter, vänligen skicka e-post till: privacy[at]piloteurope.com
  Vi kommer att svara dig så snart som möjligt och under alla omständigheter inom 1 månad efter mottagandet av din begäran.
  Vi kan komma att be dig bekräfta din identitet.

  Du har också rätt att lämna in ett klagomål om vår behandling till tillsynsmyndigheten.

  I Frankrike kan du kontakta:

  ⇑ TILLBAKA